Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Comunidad Autónoma de Cataluña

Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios

Identificador
9956541
Rang d'aplicació
Llei
Àmbit d'aplicació
Autonòmic català
Matèries
Administracions públiques. Òrgans institucionals, Agricultura, Alimentació, Consum (consumidors i usuaris)
Text Consolidat
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3955
Data de publicació Descripció Més informació
Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios PDF Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios Enllaç a Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios

Vigent