Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Barberà del Vallès

Ordenances fiscals per a l'any 2021

Identificador
20200703N4
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 3.1, preus públics municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 3.1, preus públics municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1.1, impost sobre béns immobles (IBI)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1.3, impost sobre activitats econòmiques (IAE)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.10, taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.14, taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1.4, impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1.4, impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1.1, impost sobre béns immobles (IBI)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2.14, taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3.1, preus públics municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2.10, taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1.3, impost sobre activitats econòmiques (IAE)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 28/10/2020 - OF núm. 1.1. IBI
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm 3. 1, preus públics per a la prestació de diferents serveis de les llars d'infants
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3.1, preus públics per a la prestació de serveis culturals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3.1, dels preus públics, annexos 2, 3, 12 i 13
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3.1, dels preus públics, annex 14
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Of núm. 3.1, preus públics per serveis de mobilitat
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Vigent