Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Vila-seca

Ordenances fiscals per a l'any 2021

Identificador
20201006N6
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 21, taxa per ensenyaments especials a establiments docents municipals (Escola de Música i Conservatori Professional de Música)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
5 ordenances fiscals sobre impostos, 15 sobre taxes, l'Ordenança sobre contribucions especials i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Pròrroga d'exposició al públic PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
5 ordenances fiscals sobre impostos, 15 sobre taxes, l'Ordenança sobre contribucions especials i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.1.4, taxa per la retirada de vehicles i l'OF núm. 1.2, impost de vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2.1.4, taxa per la retirada de vehicles i l'OF núm. 1.2, impost de vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 30/12/2020 / OF de l'IIVTNU
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.2.3, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 21, taxes per ensenyaments especials a establiments docents municipals (Escola de Música i Conservatori Professional de Música)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2.2.3, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva
Preu de l'acollida matinal del casal d'estiu
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 21, taxes per ensenyaments especials a establiments docents municipals (Escola de Música i Conservatori Professional de Música)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial
Taxa per visites als equipaments culturals del municipi
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva
Taxa per visites als equipaments culturals del municipi
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Vigent