Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Corbera de Llobregat

Ordenances fiscals per a l'any 2021

Identificador
20201030N15
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 4, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 5, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 23, taxes d'animals de companyia
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 35, taxa del servei de recollida i transport de residus comercials i/o industrials
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de derogació
OF núm. 31, taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 35, taxa del servei de recollida i transport de residus comercials i/o industrials
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 23, taxes d'animals de companyia
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 5, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de derogació
OF núm. 31, taxa per l'estacionament de vehicles en les vies públiques municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 6, taxa per l'expedició de documents administratius i suspensió transitòria de l'OF núm. 18, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic al servei d'establiments de restauració
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 15, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, i d'altres, i OF núm. 16, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 29, taxes pel servei de transport escolar i serveis de suport
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 15, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, i d'altres, i OF núm. 16, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 29, taxes pel servei de transport escolar i serveis de suport
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Vigent