Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Alella

Ordenances fiscals per a l'any 2021

Identificador
20201103N34
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 13, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 13, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 21, taxa per l'estacionament de vehicles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 16, taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 23, taxa per drets d'examen de participació en processos selectius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 17, taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 21, taxa per a l'estacionament de vehicles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 6, taxa per expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 9, taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 16, taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 17, taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 23, taxa per drets d'examen de participació en processos selectius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 9, taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 6, taxa per expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Vigent