Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de la Garriga

Ordenances fiscals per a l'any 2021

Identificador
20201104N15
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. I01, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. I06, recàrrec sobre l'IBI dels immobles d'ús residencial desocupats permanentment
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. T03, taxa per estacionament de vehicles de tracció mecánica en les vies públiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. I00 general de gestió, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. I03, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. T01, taxa per ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. T15, taxa de clavegueram
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. I04, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. I05, impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. T08, taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. T06, taxa per llicència o comprovació d'activitats
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. T01, taxa per ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. T15, taxa de clavegueram
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. I03, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. T03, taxa per estacionament de vehicles de tracció mecánica en les vies públiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. I00 general de gestió, inspecció i recaptació dels ingresos de dret públic municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. T08, taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. I04, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. I01, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. I05, impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté el text complet

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. I06, recàrrec sobre l'IBI dels immobles d'ús residencial desocupats permanentment
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté el text complet

Vigent