Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Vallbona d'Anoia

Ordenances fiscals per a l'any 2021

Identificador
20201106N41
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
4 ordenances fiscals sobre impostos, 6 sobre taxes, 1 sobre preus públics i l'Ordenança de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
4 ordenances fiscals sobre impostos, 6 sobre taxes, 1 sobre preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós de l'OF núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós de l'OF núm. 12, taxa pel servei de restauració de façanes d'immobles i manteniment de terrenys
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós de l'OF núm. 26, taxa pel servei de tinença d'animals domèstics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós de l'OF núm. 4, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós de l'OF núm. 7, taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós de l'OF núm. 22, taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós de l'OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós de l'OF núm. 5, taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós de l'OF núm. 39, preu públic per la prestació dels serveis de manteniment de franges exteriors de protecció
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós de l'OF núm. 19, taxa per la prestació del servei d'escola bressol
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós de l'OF núm. 2, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 29, taxa per la prestació de serveis de les pistes de pàdel
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva
Test refòs de l'OF núm. 29, taxa per la prestació de serveis de les pistes de pàdel
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 29, taxa per la prestació de serveis de les pistes de pàdel
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Vigent