Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament del Morell

Ordenances fiscals per a l'any 2021

Identificador
20201221N32
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial
OF núm. 3.30, taxa per la retirada de vehicles abandonats o irregularment estacionats que pertorben greument la circulació per la via pública
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial
OF núm. 3.27, taxa per la utilització privativa o aproitament especial del domini públic municipal derivat d'entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys, i per les reserves d'aparcament
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial
Preus públics per l'adquisició del domàs de Festa Major i per l'entrada a espectacles culturals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
3 ordenances fiscals (1.3, 3.10 i 3. 12)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1.3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3.10, taxa per a la instal·lació de quioscos a la via pública
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3.12, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Conté text

Aprovació inicial
Preus públics per a l'adquisició de marxandatge PrimaverArt i del curs Mindfulness Plus
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1.2, impost de vehicles de tracció mecànica, OF núm. 3.3, taxa per recollida d'escombraries i Ordenança general de preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2021

Vigent