Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament del Palau d'Anglesola

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Identificador
20201230N52
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de recollida d'escombraries
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel servei d'aigua potable a domicili i cànon, 1r termini
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
3 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de característiques especials
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre activitats econòmiques, matrícula i altes, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Correcció d'errades
Anunci 20/07/2021
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel servei d'aigua potable a domicili i cànon, 2n termini
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Vigent