Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Seròs

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Identificador
20210209N14
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró per la recollida d'escombraries, 1r pagament
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per les entrades de vehicles a través de voreres i les reserves de via publica per aparcament, càrrega i descàrrega
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis esportius, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Padro de la taxa per la prestació de serveis esportius, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis esportius, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró per la recollida d'escombraries, 2n pagament
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'ocupació de terrenys amb taules i cadires
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis esportius, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis esportius, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis esportius, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la llar d'infants, matrícula i material, curs 2021-2022
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró per la recollida d'escombraries, 3r pagament
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic corresponent a la publicitat del llibre de la festa major
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis esportius, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del servei de cementiri
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del servei de clavagueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis esportius, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis esportius, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Padró per la recollida d'escombraries, 4t pagament
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Padró de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Padró de la taxa anual d'autotaxi i altres vehicles de lloguer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Vigent