Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Alcarràs

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Identificador
20210209N28
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró fiscal de la taxa de guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, gener i febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic activitats esportives, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per recollida d'escombraries, 1r període
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de les quotes del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, març-abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de les quotes del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost d'activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, maig i juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de les quotes del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de les quotes del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic per activitats esportives, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per recollida d'escombraries, 1r període
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de les activitats del servei d'aula de dibuix i pintura, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola d'estiu, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, juliol i agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de les activitats del servei d'aula de dibuix i pintura, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, setembre i octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic per activitats esportives, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de les activitats del servei d'aula de dibuix i pintura, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de la 2a edició de la Revista Informativa Local
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de les quotes del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de la 3a edició de la Revista Informativa Local
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, novembre-desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró de les quotes del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'aigua als masos
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic per activitats esportives, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic dels horts socials, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2021

Conté text

Vigent