Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Vilaverd

Ordenances fiscals per a l'any 2022

Identificador
20210920N2
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial
4 ordenances fiscals sobre impostos i 2 sobre taxes
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial
5 ordenances fiscals sobre taxes
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva
OF núm. 4, impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 5, taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 7, impost sobre activitats econòmiques (IAE)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 1, impost sobre béns immobles (IBI).
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 6, taxa de serveis funeraris municipals i cementiri
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 3, impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 2, servei de gestió de residus
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 8, taxa de subministrament d'aigua
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 9, taxa de clavegueram
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 11, de cessió de materials i espais municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 10, taxa d'expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
1 ordenança fiscal sobre impostos, 1 sobre taxes i 1 sobre preus públics (4, 11 i 2)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
1 ordenança fiscal sobre impostos, 1 sobre taxes i 1 sobre preus públics (4, 11 i 2)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Vigent