Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de l'Espluga de Francolí

Ordenances fiscals per a l'any 2022

Identificador
20211011N5
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
2 ordenances fiscals sobre impostos, 2 sobre taxes i 2 sobre preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 28, preu públic per la utilització de sales polivalents i altres espais i mobiliari de titularitat municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 11, taxa del servei de recollida, gestió i tractament dels residus domiciliaris i gestió de voluminosos
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 6, taxa per expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 27, preu públic per l'assistència a la llar d'infants municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i OF núm. 4, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 26, el preu públic per assistència a la llar d'infants municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial
Taxa per la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat municipal i preu públic per la venta de samarretes de l'onze de setembre
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial
OF núm. 36, taxa per la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Vigent