Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Altafulla

Ordenances fiscals per a l'any 2022

Identificador
20211014N3
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
3 ordenances fiscals sobre impostos i 1 sobre taxes
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
Preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
1 ordenança fiscal sobre impostos i 2 sobre taxes
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 6, impost sobre activitats econòniques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 17, taxa de la ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 10, taxa per la llicència d'obertura d'establiments i activitats
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
Preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 10, taxa per la llicència d'obertura d'establiments i activitats
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
3 ordenances fiscals sobre taxes (11, 21 i 25)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 11, taxa pels serveis de cementiri municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 25, taxa de jardí d'infància
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 21, taxa per la prestació de serveis o realització d'activitats en dependències i altres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 27, taxa d'escola d'adults
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 32, de preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Vigent