Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Pira

Ordenances fiscals per a l'any 2022

Identificador
20211020N20
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
4 ordenances fiscals sobre impostos i 2 sobre taxes
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
6 ordenances fiscals sobre taxes
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 6, serveis funeraris municipals i cementiri
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3, impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 7, impost sobre activitats econòmiques (IAE)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4, impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 5, taxa pels serveis de la piscina municipal, zona d'acampada i altres anàlogues
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles (IBI)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 05/11/2021 - OF núm. 7, impost sobre activitats econòmiques (IAE)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 10, taxa per l'expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 12, taxa per la prestació del servei d'escola bressol El Tossalet
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 8, taxa pel servei de subministrament d'aigua
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2, taxa pel servei de gestió de residus
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 9, taxa pel servei de clavegueram
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 11, taxa per la cessió de materials i espais municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per a empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
Impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 7, taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per a empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Vigent