Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Palafolls

Ordenances fiscals per a l'any 2022

Identificador
20211027N10
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
5 ordenances fiscals sobre impostos, 13 sobre taxes i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
5 ordenances fiscals sobre impostos, 13 sobre taxes i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 16, taxa per serveis generals i l'OF núm. 30, taxa per la prestació del servei d'escola bressol
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 16, taxa per serveis generals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 30, taxa per la prestació del servei d'escola bressol
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 18, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 22, taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 19 taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 18, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 19 taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 22, taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Vigent