Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Amposta

Ordenances fiscals per a l'any 2022

Identificador
20211102N26
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
2 ordenances fiscals sobre impostos i 2 sobre taxes
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Derogació
OF núm. 48, preu públic per la recollida de paper i cartró
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 11, taxa per la concessió de llicències urbanístiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 14, taxa per la recollida d'escombraries
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 5, impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial
OF núm. 59, taxa per la utilització d'habitatges compartits per acompanyament de joves sense llar
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 51, preu públic per la prestació de serveis culturals i recreatius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 17, taxa per parades, barraques i venda ambulant
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 51, preu públic per la prestació de serveis culturals i recreatius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva
OF núm. 59, taxa per la utilització d'habitatges compartits per acompanyament de joves sense llar
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 17, taxa per parades, barraques i venda ambulant
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial
Preu públic per la venda de gots reutilitzables
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 12, taxa d'obertura i legalització d'habitatges i apartaments turístics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
Preu públic per la venda de gots reutilitzables
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 51, preu públic per serveis culturals i recreatius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 56, preu públic per la inscripció i l'assistència a les llars d'infants municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 46, preu públic per la utilització de sales i dependències municipals per a activitats privades
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 12, taxa d'obertura i legalització d'habitatges i apartaments turístics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 51, preu públic per serveis culturals i recreatius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 56, preu públic per la inscripció i l'assistència a les llars d'infants municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 46, preu públic per la utilització de sales i dependències municipals per a activitats privades
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 24/10/2022
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Correcció d'errades
Anunci 24/10/2022
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Vigent