Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Ordenances fiscals per a l'any 2022

Identificador
20211102N45
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
2 ordenances fiscals sobre impostos, 15 sobre taxes, 2 sobre preus públics i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 15, taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb finalitat lucrativa, suspensió transitòria de l'aplicació de la quota tributària establerta a l'article 6 en el seu punt 1-b
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
2 ordenances fiscals sobre impostos, 15 sobre taxes, 2 sobre preus públics i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 23/12/2021
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Preus públics per a espectacles i per la venda de llibres publicats per l'Ajuntament
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 5, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 29/04/2022
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preus públics per a espectacles i per la venda de llibres publicats per l'Ajuntament
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 15, taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb finalitat lucrativa, suspensió transitòria de l'aplicació de la quota tributària establerta a l'article 6 en el seu punt 1-b
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Correcció d'errades
Anunci 23/12/2021
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 18, taxa per utilització de locals i instal·lacions culturals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
Preu públic per la venda de llibres publicats pel Ajuntament i d'altres publicacions de caràcter anàlogues
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Preu públic 1 per la venda de llibres i altres publicacions
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial
Preu públic pel préstec de vaixella reutilitzable
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial
Preu públic per la prestació del servei de subministrament d'energia tèrmica sobrant d'una caldera de biomassa (estella forestal) a determinats equipaments
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preu públic d'escolarització dels infants matriculats al tercer curs del primer cicle d'educació infantil
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 18, taxa per utilització de locals i instal·lacions culturals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
Preu públic per la prestació del servei de subministrament d'energia tèrmica sobrant d'una caldera de biomassa (estella forestal) a determinats equipaments
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
Preu públic pel préstec de vaixella reutilitzable
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preu públic 1 per la venda de llibres i altres publicacions
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preus públics per prestació de serveis de l'Escola de Música Municipal i la modificació de preus per la venta de llibres i publicacions de caràcter anàloga
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Vigent