Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Seròs

Ordenances fiscals per a l'any 2022

Identificador
20211108N14
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 12, taxa per la prestació de serveis a les piscines municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 5, impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial
Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 5, impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Taxa per l'aprofitament especial del domini públic local
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 12, taxa per la prestació de serveis a les piscines municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
Preu públic "Rutes de la floració"
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 20, taxa de la llar d'infants, refosa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva
OF núm. 28, preu públic de material institucional i subministraments per les penyes en motiu de la Festa Major
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 20, taxa de la llar d'infants, refosa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Vigent