Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Tivissa

Ordenances fiscals per a l'any 2022

Identificador
20211118N8
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles i l'OF núm. 3, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial
OF núm. 7, taxa per serveis urbanístics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles i l'OF núm. 3, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 7, taxa per serveis urbanístics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 23, preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 5, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 5, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 23, preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de derogació
Sentència sobre l'OF núm. 24, taxa per l'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Derogació parcial
Sentència sobre l'OF núm. 24, article 4
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Vigent