Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Vila-seca

Ordenances fiscals per a l'any 2022

Identificador
20211122N10
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
3 ordenances fiscals sobre impostos, 7 sobre taxes, 1 sobre preus públics i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
3 ordenances fiscals sobre impostos, 7 sobre taxes, 1 sobre preus públics i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.2.3, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2.2.3, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Taxa del cementiri municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 4.1, Annex 10, preu públic per la utilització d'habitatges municipals en règim transitori per casos d'exclusió social residencial i emergència social
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.1.3, taxa per visites als equipaments culturals del municipi
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2.1.9, taxa del cementiri municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4.1, Annex 10, preu públic per la utilització d'habitatges municipals en règim transitori per casos d'exclusió social residencial i emergència social
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial
OF núm. 4.1, preus públics per la venda d'entrades a espectacles i activitats culturals, annex 11
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 4.1, tarifes pel servei de llars d'infants municipals, annex 8
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2.1.3, taxa per visites als equipaments culturals del municipi
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.1.1, taxa per ensenyaments especials a establiments docents municipals, escola de música i conservatori professional de música
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva
OF núm. 2.1.14, taxa per la concessió d'autoritzacions de publicitat dinàmica i OF núm. 2.1.15, taxa del subministrament i gestió de la targeta ciutadana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 4.1, preus públics per la venda d'entrades a espectacles i activitats culturals, annex 11
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 2.1.1, taxa per ensenyaments especials a establiments docents municipals, escola de música i conservatori professional de música
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4.1, tarifes pel servei de llars d'infants municipals, annex 8
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Vigent