Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Badalona

Ordenances fiscals per a l'any 2022

Identificador
20211216N17
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 13, taxa per l'expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 5, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
Preu públic per la recollida de residus sòlids urbans
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 14, taxa per llicències urbanístiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 3, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 13, taxa per l'expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 5, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preu públic per la recollida de residus sòlids urbans
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 14, taxa per llicències urbanístiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Anunci de referència
OF núm. 13, taxa per l'expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
5 ordenances fiscals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 13, taxa per l'expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 23, taxa per activitats en el domini públic per a la col·locació, manteniment i explotació publicitària de mono-postes i cartells de publicitat estàtica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 23, taxa per activitats en el domini públic per a la col·locació, manteniment i explotació publicitària de mono-postes i cartells de publicitat estàtica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 13, taxa per l'expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Anunci de referència
OF núm. 23, taxa per activitats en el domini públic per a la col·locació, manteniment i explotació publicitària de mono-postes i cartells de publicitat estàtica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Anunci de referència
OF núm. 13, taxa per l'expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Ordenança general dels preus públics per deixar sense efecte el preu públic del servei d'escolarització vigent als alumnes de les escoles bressol municipals que ocupin una plaça d'I2, curs 2022-2023 i següents
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022
Aprovació definitiva de modificació
Ordenança general dels preus públics per deixar sense efecte el preu públic del servei d'escolarització vigent als alumnes de les escoles bressol municipals que ocupin una plaça d'I2, curs 2022-2023 i següents
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Conté text

Anunci de referència
Ordenança general dels preus públics per deixar sense efecte el preu públic del servei d'escolarització vigent als alumnes de les escoles bressol municipals que ocupin una plaça d'I2, curs 2022-2023 i següents
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2022

Vigent