Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Identificador
20211210N253
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la utilització privativa i l'aprofitament especial de domini públic local, en relació a l'ocupació de llocs de venda en el mercat setmanal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Padró del tribut metropolità / Anunci emès per l'Àrea Metropolitana de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques, quota nacional / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Padró del preu públic per la prestació de serveis d'escola bressol, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Calendari fiscal / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padrons dels preus públics per la prestació del servei d'atenció domiciliària i del servei combinat d'atenció domiciliària i de teleassistència, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Padrons dels preus públics per la prestació del servei d'atenció domiciliària i del servei combinat d'atenció domiciliària i de teleassistència, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Padrons dels preus públics per la prestació del servei d'atenció domiciliària i del servei combinat d'atenció domiciliària i de teleassistència, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Calendari fiscal / Anunci emès per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padrons dels preus públics per la prestació del servei combinat d'atenció domiciliària, setembre i de teleassistència, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Padrons dels preus públics per la prestació del servei d'atenció domiciliària, octubre i servei combinat de teleassistència i atenció domiciliària
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Padrons dels preus públics per la prestació del servei d'atenció domiciliària i del servei combinat d'atenció domiciliària i de teleassistència, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró dell preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària, servei combinat de teleassistència i atenció domiciliaria, desembre, i del servei de teleassistència, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Vigent