Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Torrefarrera

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Identificador
20211227N47
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de la llar infants, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'ús dels horts lúdics municipals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de la llar infants, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
6 padrons fiscals i llista cobradora
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores (Ceitorrefarrera), gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores (Ceitorrefarrera), febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de la llar infants, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de les llicències d'auto taxi
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores (Ceitorrefarrera), març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores (Ceitorrefarrera), abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de la llar infants, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de recollida d'escombraries
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de cementiri municipal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de la llar d'infants, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores (Ceitorrefarrera), maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores (Ceitorrefarrera), juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padrons de les taxes de subministrament d'aigua potable i de clavegueram, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de la llar d'infants, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Padró de la taxa de la llar d'infants, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padrons de les taxes de subministrament d'aigua potable i de clavegueram, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores (Ceitorrefarrera), juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de la llar d'infants, agost (matrícula)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores (Ceitorrefarrera), agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores (Ceitorrefarrera), setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de 4 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padrons de la taxa de parades situades en terrenys d'ús públic, de desembre 2021 a l'agost 2022
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de la llar d'infants, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de parades de mercat situades en terrenys d'ús públic, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores (Ceitorrefarrera), octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de parades de mercat situades en terrenys d'ús públic, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Padrons de les taxes de subministrament d'aigua potable i de clavegueram, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de la llar infants, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (terrasses)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores (Ceitorrefarrera), novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de la llar d'infants, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de parades de mercat situades en terrenys d'ús públic, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de parades de mercat situades en terrenys d'ús públic, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'aprofitament especial d'espais del Centre d'Empreses Innovadores (Ceitorrefarrera), desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del servei de la llar infants, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per activitats esportives, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padrons de les taxes de subministrament d'aigua potable i de clavegueram, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Vigent