Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Alcarràs

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Identificador
20220112N12
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats esportives, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, febrer, i dels serveis complementaris, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat municipal i venda no sedentària, gener-febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, Febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, març, i dels serveis complementaris, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats esportives, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró fiscal de la taxa de terrasses
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padrons dels preus públics de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, i de les activitats esportives, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per recollida d'escombraries, 1r període
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, març-abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Padró de les quotes del preu públic de la publicitat de la 4a edició Revista Informativa Local, 4t trimetre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padrons dels preus públics de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, i de les activitats esportives, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, maig-juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padrons dels preus públics de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, i de les activitats esportives, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic dels horts socials , 1r semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per recollida d'escombraries, 2n període
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, juliol
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, juliol-agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022
Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, setembre i matrícules del curs 2022-2023
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol pels serveis complementaris, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'Aula de Dibuix (matricules + quota setembre)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa del mercat municipal i venda no sedentària, setembre-octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats esportives, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padrons del preus públics de les activitats del servei aula de dibuix i pintura i de les activitats esportives, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, novembre-desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Preu públic de la 5a edició Revista Informativa Local (juny)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró de les quotes del preu públic d'abastament d'aigua de llera als masos i zona industrial
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Preu públic de la 6a edició Revista Informativa Local (desembre)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic dels horts socials , 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2022

Conté text

Vigent