Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Barberà del Vallès

Ordenances fiscals per a l'any 2023

Identificador
20221025N19
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.2, taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques o per a la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1.4, impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023
Aprovació inicial de modificació
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1.5, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1.2, impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3.1, preus públics, annexos 2 i 22
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3.1, preus públics, annexos 11 i 18
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1.5, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2.2, taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques o per a la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1.4, impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1.2, impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF nún. 3.1, preus públics, annexos 2,13 i 12
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Vigent