Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament del Bruc

Ordenances fiscals per a l'any 2023

Identificador
20221027N8
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Of núm. 05, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 01, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 36, de contribucions especials
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 04, impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 00, general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 29, taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 03, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 29, taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 03, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 04, impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 01, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 36, de contribucions especials
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Of núm. 05, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 00, general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2023 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2023

Conté text

Vigent