Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Sort

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Identificador
20221230N63
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de la taxa de cementiri
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padró de la taxa de clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'IVTM i 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Anunci emès pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padró de la taxa d'entrada de vehicles i reserves de via pública (guals)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua, 1r semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padró de la taxa d'ocupació de via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Correcció d'errades
Anunci 20/06/2023
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 5 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel subministrament d'aigua, 2n semesttre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Calendari de cobrança del padró de la taxa d'abastament d'aigua / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Vigent