Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament del Palau d'Anglesola

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Identificador
20230102N35
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró corresponent al servei de recollida d'escombraries
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel servei d'aigua potable, que inclou el consum, manteniment i el cànon, 1r termini
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padrons de l'impost sobre béns immobles de naturalesa rústica i de característiques especials
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
4 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre activitats econòmiques de les matrícules definitives més altes del 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel servei d'aigua potable, que inclou el consum, manteniment i el cànon, 2n termini
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Vigent