Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Ripoll

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Identificador
20230116N37
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de l'IVTM / Anunci emès pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró corresponent a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padrons de la taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic per a taules i cadires amb finalitat lucrativa i la taxa de comerços de venda ambulant setmanal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
3 padrons fiscals / Anunci emès pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, de naturalesa rústica i de característiques especials / Anunci emès pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
3 padrons públics
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'IAE / Anunci emès pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
5 padrons fiscals / Anunci emès pel Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
4 padrons fiscals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Vigent