Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Alcarràs

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Identificador
20230124N8
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, gener, i dels serveis complementaris, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura i activitats esportives, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, febrer, i dels serveis complementaris, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de les quotes del preu públic de les activitats esportives, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, març, i dels serveis complementaris, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura i activitats esportives, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, abril, i dels serveis complementaris, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura i activitats esportives, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
2 padrones fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura i activitats esportives, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, maig i dels serveis complementaris, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padró de la taxa per recollida d'escombraries, 1r període
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, juny i dels serveis complementaris, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura i activitats esportives, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, gener i febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de terrasses
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal pels serveis complementaris (menjador i acollida), juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura i activitats esportives, juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de la 7a edició de la publicitat de la Revista Informativa Local, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, març i abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per recollida d'escombraries, 2n període
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, setembre, i de les matrícules 2023-2024
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, maig i juny
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, octubre, i dels serveis complementaris, setembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, juliol i agost
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, novembre, i dels serveis complementaris, octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura, ocdtubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, novembre i dels serveis complementaris, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura i activitats esportives, novembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, setembre i octubre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic dels horts socials, 1r semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal pels serveis complementaris, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura i activitats esportives, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, novembre i desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de les quotes del preu públic d'abastament d'aigua de llera als masos i zona industrial
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic dels horts socials, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Vigent