Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de la Pobla de Cérvoles

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Identificador
20230220N22
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró de la taxa d'escombraries, 1r semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Calendari de cobrança de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel servei de subministrament d'aigua potable, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padró de la taxa de clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padró de la taxa d'escombraries, 2n semestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padró de la taxa pel servei de subministrament d'aigua potable, 2n trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de 4 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023
Exposició al públic
Padró de la taxa pel servei de subministrament d'aigua potable, 3r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa pel servei de subministrament d'aigua potable, 4t trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2023

Conté text

Vigent