Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Diputació de Barcelona

Cartipàs per al mandat 2023-2027

Identificador
20230612N2
Matèries
Cartipàs
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Vicepresidències
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidència
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Vicepresidències
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Comissió Executiva
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Àrees, comissions informatives i de seguiment, i Comissió Especial de Comptes
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en el la Junta de Govern i en la Presidència
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidents delegats d'àrea, diputats delegats i diputats adjunts d'àrea
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Junta de Govern
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Presidències delegades d'ens del sector públic de la Diputació
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Junta de Govern
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació i retribucions
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal directiu
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Modificació parcial del decret de la Presidència núm. 9902/2023, de 26 de juliol, referent al nomenament i delegació de l'exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats/des d'àrea, diputats/des delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d'àrea i de matèria, en relació amb la matèria de formació interna, i nomenament de la diputada adjunta de Presidència
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Meses de contractació permanent
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Meses de contractació permanent
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Modificació parcial del Decret núm. 9902/2023, de 26 de juliol, modificat per Decret núm. 9916/23, de 31 de juliol, referent al nomenament i delegació de l'exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d'àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d'àrea i de matèria, en relació amb la delegació de competències en matèria de contractació
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions de Secretaria
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Modificació parcial del nomenament i delegació de l'exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats/des d'àrea, diputats/des delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d'àrea i de matèria
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Modificació parcial del Decret núm. 9902/2023, sobre nomenament i delegació de l'exercici de les competències de la Presidència, en relació amb el nomenament de la diputada adjunta de l'Àrea de Cultura
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en la Direcció General - Institut del Teatre
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Gerència de l'Organisme Autònom Institut del Teatre
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Autorització de la delegació de funcions en relació amb les actuacions secretarials relatives a la presa de possessió de personal funcionari
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions en les direccions
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Modificació parcial del Decret núm. 9902/2023, de 26 de juliol, sobre nomenaments i delegació de l'exercici de les competències de la Presidència en favor de les presidències delegades d'àrea, diputats/des delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d'àrea i de matèria, modificat per successius decrets, en relació amb el nomenament del diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Modificació parcial dels decrets núm. 9902/2023 i 9903/2023 per nomenament de nova Presidència delegada de l'Àrea de Cultura, Presidència suplent de la Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació, Sostenibilitat Social i Igualtat i presidències delegades de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, del Consorci del Centre de Documentació i del Museu Tèxtil de Terrassa, i del Consorci del Patrimoni de Sitges
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Renúncia al càrrec de diputat d'un membre del grup polític En Comú Podem-Confluència (ECP-C) i deixar sense efecte la seva dedicació exclusiva
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Junta de Govern
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Avocació per la Presidència de l'exercici de les competències i atribucions que corresponen a la Junta de Govern, amb relació a les convocatòries de les línies de suport derivades del Programa específic Next DIBA
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Refosa núm. 1/2024 sobre competències i atribucions dels òrgans diferents del Ple
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 9859/2023, de 25 de juliol, de nomenament dels titulars de les vicepresidències, en el sentit de nomenar la Vicepresidència cinquena
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Modificació parcial del Decret núm. 9902/2023, de 26 de juliol, sobre nomenaments i delegació de l'exercici de les competències de la Presidència en favor de les presidències delegades d'àrea, diputats/des delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d'àrea i de matèria, modificat per successius decrets, en relació amb el nomenament de Presidència i diputada adjunta de l'Àrea de Feminismes i Igualtat i de diputat d'Innovació Digital i Integritat Institucional de l'Àrea de Bon govern
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Modificar parcialment el Decret núm. 15390/2023, de 4 de desembre, relatiu al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, com a conseqüència de la renúncia al càrrec de diputada de la vicepresidenta cinquena i la seva substitució
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 9857/2023, de 25 de juliol, referent a la composició i funcions de la Comissió Executiva
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Correcció d'errades
Anunci 29/01/2024 - Decret de la Presidència núm. 778/2024, referent a la composició i funcions de la Comissió Executiva
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Règim de dedicació i retribució
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Assignació dels càrrecs de presidenta de grup polític i de portaveu adjunt
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació de diputades i refosa del règim de dedicació i retribucions dels membres de la corporació
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
President delegat de l'Àrea de Cultura i president suplent de la Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació, Sostenibilitat Social i Igualtat
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions de Tresoreria
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Modificació
Delegacions de Secretaria
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Règim de dedicació i retribucions
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegació de signatures de la Gerència de determinades resolucions d'àmbit tributari en altres funcionaris/àries de l'ORGT
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Meses de contractació
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Delegacions de la Presidència
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Junta de Govern
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Exposició al públic
Personal eventual
PDF Cartipàs per al mandat 2023-2027 Enllaç a Cartipàs per al mandat 2023-2027

Conté text

Vigent

Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030)

 • ODS 1. Fi de la pobresa
 • ODS 2. Fam zero
 • ODS 3. Salut i benestar
 • ODS 4. Educació de qualitat
 • ODS 5. Igualtat de gènere
 • ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • ODS 7. Energia neta i assequible
 • ODS 8. Treball decent i creixement econòmic
 • ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10. Reducció de les desigualtats
 • ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12. Consum i producció responsables
 • ODS 13. Acció climàtica
 • ODS 14. Vida submarina
 • ODS 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 • ODS 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 • ODS 17. Aliança per a assolir els objetius