Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de l'Arboç

Ordenances fiscals per a l'any 2015

Identificador
20141004N1
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
2 ordences fiscals sobre impostos i 5 sobre taxes
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
2 ordences fiscals sobre impostos i 5 sobre taxes
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 19 de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 19 de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 26, taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial d'instal·lacions municipals, serveis complementaris i cessió de mobiliari municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 19 de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre l'Ordenança fiscal de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de vol, sòl i subsòl del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 9, taxa sobre administració de documents que expedeixin o estenguin l'administració o les autoritats municipals, a instància de part
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 9, taxa sobre administració de documents que expedeixin o estenguin l'administració o les autoritats municipals, a instància de part
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015

Conté text

No vigent