Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Cabrera de Mar

Ordenances fiscals per a l'any 2024

Identificador
20221109N36
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.1, impost sobre béns immobles (abans núm. 1)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.1, impost sobre béns immobles (abans núm. 1)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 3.06, taxa del cementiri municipal (abans núm. 11)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 3.16, taxa pel servei de recollida d'animals (abans núm. 24)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial
OF núm. 4.11, preu públic del punt de recàrrega de vehicles elèctrics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 3.10, taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (abans núm. 15)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Of núm. 3.03, taxa per la llicència de taxis (abans núm. 8)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 3.07, taxa de clavegueram (abans núm. 12)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de derogació
OF núm. 36, preu públic del servei municipal de teleassistència domiciliària
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.03, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (abans núm. 4)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.04, impost sobre activitats econòmiques (Abans núm. 23)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3.10, taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (abans núm. 15)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3.16, taxa pel servei de recollida d'animals (abans núm. 24)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Of núm. 3.03, taxa per la llicència de taxis (abans núm. 8)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2.03, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (abans núm. 4)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3.06, taxa del cementiri municipal (abans núm. 11)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3.07, taxa de clavegueram (abans núm. 12)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4.11, preu públic del punt de recàrrega de vehicles elèctrics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2.04, impost sobre activitats econòmiques (Abans núm. 23)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4.11, preu públic del punt de recàrrega de vehicles elèctrics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de derogació
OF núm. 36, preu públic del servei municipal de teleassistència domiciliària
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial
OF núm. 4, preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 42, taxa pels serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports (nova numeració 3.17)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació definitiva
OF núm. 4, preus públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de derogació
OF núm. 32, preus públics per a la utilització de les instal·lacions i locals municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3.17, taxa per serveis especials de vigilància i altres, motivats per espectacles públics i grans transports
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 55, taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques i altres terrenys públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació pressupostària
OF nú. 55, taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques i altres terrenys públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Vigent