Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

Ordenances fiscals per a l'any 2024

Identificador
20231011N7
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 10, taxa per la prestació de servei essencial de recollida, tractament i aprofitament o eliminació de residus
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1, impost de bens immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 17, taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial
Preu públic pel servei de préstec de béns mobles de titularitat municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Preu públic pel servei de manteniment de parades del mercat municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Preu públic d'abastament d'aigua potable
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 17, taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1, impost de bens immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 10, taxa per la prestació de servei essencial de recollida, tractament i aprofitament o eliminació de residus
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preu públic pel servei de préstec de béns mobles de titularitat municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preu públic d'abastament d'aigua potable
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Preu públic pel servei de manteniment de parades del mercat municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 5, taxa per expedició de documents administratius, articles 9 i 10 i OF núm. 37, taxa per drets d'examen, article 8
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
Preu públic per servei de préstec de béns mobles de titularitat municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Preu públic de l'Àrea Municipal d'Esports de La Cala Serveis Municipals S.L
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
Preus públics de les activitats corrents de l'Àrea de Turisme de La Cala Serveis Municipals S.L.
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
Preu públic pel servei d'aparcament de les Escoles Velles i C/ Llibertat (La Cala Gestió E.P.E.)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 5, taxa per expedició de documents administratius, articles 9 i 10 i OF núm. 37, taxa per drets d'examen, article 8
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació definitiva de modificació
Preu públic per servei de préstec de béns mobles de titularitat municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Vigent