Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Ordenances fiscals per a l'any 2024

Identificador
20231024N12
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 12, preus públics de taller d'igualtat de gènere
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
1 ordenança fiscal sobre impostos i dos sobre taxes (4, 9 i 10)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 12, preus públics dels serveis esportius i instal·lacions esportives, annex
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 10, taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4, impost sobre béns immobles (IBI)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 9, taxa per la realització d'activitats juridicoadministratives de competència local i de la taxa d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic dels mercats municipals de Can Vidalet i La Plana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 12, preus públics dels serveis esportius i instal·lacions esportives, annex
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 3, impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana i OF núm. 24, taxa per la utilització privativa del domini públic de l'espai municipal de La Baronda
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 12, preus públics, de l'epígraf XI, annex A, d'aparcaments municipals, i epígraf XXV, deixalleria mancomunada de la Fontsanta
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 7, taxa per retirada i custòdia de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament en la via pública i OF núm. 15, taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 24, taxa per la utilització privativa del domini públic de l'espai municipal de La Baronda
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3, impost sobre l'increment de terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 7, taxa per retirada i custòdia de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament en la via pública
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 15, taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 12, preus públics, de l'epígraf XI, annex A, d'aparcaments municipals, i epígraf XXV, deixalleria mancomunada de la Fontsanta
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Vigent