Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Barberà del Vallès

Ordenances fiscals per a l'any 2024

Identificador
20231026N21
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públics municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1.2, impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1.5, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.5, taxa per serveis de cementiri municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1.1, impost sobre béns immobles (IBI)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.16, taxa per la prestació de serveis d'inspecció i prevenció sanitària
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació pressupostària
OF núm. 1.3, impost sobre activitats econòmiques (IAE)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2.16, taxa per la prestació de serveis d'inspecció i prevenció sanitària
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
2 ordenances fiscals sobre impostos, 1 sobre taxes i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació (1.2, 1.5 i 2.5)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1.1, impost sobre béns immobles (IBI)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1.3, impost sobre activitats econòmiques (IAE)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència estimatòria del recurs interposat per Saligari 98, S.L que anul·la l'article 7.3 de l'Ordenança fiscal núm. 1.1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Vigent