Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Barberà del Vallès

Ordenances fiscals per a l'any 2024

Identificador
20231026N21
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públics municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1.2, impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1.5, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.5, taxa per serveis de cementiri municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1.1, impost sobre béns immobles (IBI)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació pressupostària
OF núm. 1.3, impost sobre activitats econòmiques (IAE)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2.16, taxa per la prestació de serveis d'inspecció i prevenció sanitària
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2.16, taxa per la prestació de serveis d'inspecció i prevenció sanitària
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
2 ordenances fiscals sobre impostos, 1 sobre taxes i l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació (1.2, 1.5 i 2.5)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1.1, impost sobre béns immobles (IBI)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1.3, impost sobre activitats econòmiques (IAE)
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Vigent