Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Tarragona

Ordenances fiscals per a l'any 2024

Identificador
20231027N28
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 15, taxes per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, que regula l'ocupació amb taules, cadires i empostissats
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 14, impost sobre béns immobles de naturalesa urbana d'ús residencial, article 7.3
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 14, impost sobre béns immobles, article 7.7
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 14, impost sobre béns immobles, article 8.7 i disposició transitòria
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 7, taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombraries
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 13, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 20, impost sobre activitats econòmiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 12, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació definitiva de modificació
Preus públics - Patronat Municipal d'Esports
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 7, taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombraries, articles 4 i 5
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 15, taxes per prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, que regula l'ocupació amb taules, cadires i empostissats
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 14, impost sobre béns immobles, article 8.7 i disposició transitòria
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 20, impost sobre activitats econòmiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 12, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, article 6.7
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 13, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, article 3.3
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 14, impost sobre béns immobles, article 7.7
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 14, impost sobre béns immobles, article 7.3
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva
Preus públics de les entrades als concerts amb motiu del Festival TETA 2024
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Vigent