Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Llívia

Ordenances fiscals per a l'any 2024

Identificador
20231103N37
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
3 ordenances fiscals sobre impostos, 10 sobre taxes i 1 sobre preus públics / Inclou la derogació de l'OF núm. 32
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4, taxa del cementiri municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 12, de les taxes del fòrum de Llívia i altres instal·lacions municipals
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 18, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3, taxa de clavegueram
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 15, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 6, taxa per l'expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 32, taxa per la utilització del servei municipal d'acollida d'alumnat del CEIP Jaume I
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 31, preu públic per entrada, visita i altres preus del museu municipal de la farmàcia
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 25, taxa per expedició de llicencies urbanístiques
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 16, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 13, taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 10, taxes d'escombraries
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 9, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, contenidors, tanques puntuals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 8, taxa per llicències ambientals i comunicacions relatives a l'obertura o posada en marxa d'establiments i activitats, i actes relacionats
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 7, taxa per la utilització del servei municipal de la Llar d¿Infants Els Esquirolets
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2024

Conté text

Vigent