Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Ascó

Ordenances fiscals per a l'any 2015

Identificador
20141108N5
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015
Aprovació inicial
OF núm. 20, taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015
Aprovació definitiva
OF núm. 20, taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2, impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre l'Ordenança fiscal de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial de vol, sòl i subsòl del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015

Conté text

Aprovació definitiva
Preu públic de les visites guiades del casc urbà del municipi
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015

Conté text

Suspensió
OF núm. 20, taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs - art. 4 i annex 1
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015
Aprovació definitiva
Preu públic per la venda de samarretes de la Festa Major
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre l'Ordenança fiscal de la taxa per aprofitament especial del domini públic local per empreses de telefonia mòbil
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015

Conté text

Aprovació definitiva
Sentència sobre l'Ordenança fiscal de la taxa per utilització privativa o transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2015

No vigent