Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Granollers

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Identificador
20231227N36
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Calendari fiscal
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padrons del servei d'ensenyament de les escoles bressol municipals, Giravoltes, Tortuga i Teler, gener; i de menjador, desembre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'Escola i Conservatori Municipal de Música Josep M. Ruera, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024
Exposició al públic
Padrons del servei d'ensenyament de les escoles bressol municipals, Giravoltes, Tortuga i Teler, febrer; i de menjador, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i dels terrenys de domini públic
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024
Exposició al públic
Padró de l'Escola i Conservatori Municipal de Música Josep M. Ruera, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padrons de la taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat, - epígraf 6 (llocs de venda al mercat del dijous) i epígraf 7 (llocs de venda al mercat de Can Bassa i de la Plaça de la Corona)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padrons del Servei d'Atenció a Domicili (SAD) i del servei de transport adaptat, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per la utilització privativa del domini públic local amb llocs de venda al mercat de Sant Carles
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024
Exposició al públic
Padrons del Servei d'Atenció a Domicili (SAD) i del servei de transport adaptat, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padrons del servei d'ensenyament de les escoles bressol municipals, Giravoltes, Tortuga i Teler, març; i de menjador, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró dels preus públics pels serveis de recollida i tractament de residus comercials
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024
Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024
Exposició al públic
Padró de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i altres residus municipals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024
Exposició al públic
Padró de l'impost sobre béns immobles i de la taxa de clavegueram
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024
Exposició al públic
Padró de les quotes de menjador escolar de l'Escola Municipal Salvador Llobet, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'Escola i Conservatori Municipal de Música Josep M. Ruera, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per ús privatiu de la via pública
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024
Exposició al públic
Padrons del servei d'ensenyament de les escoles bressol municipals, Giravoltes, Tortuga i Teler, abril; i de menjador i acollida, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de les quotes de menjador escolar de l'Escola Municipal Salvador Llobet, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'Escola i Conservatori Municipal de Música Josep M. Ruera, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
3 padrons fiscals, 1r trimestre
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padrons del Servei d'Atenció a Domicili (SAD) i del servei de transport adaptat, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padrons del Servei d'Atenció a Domicili (SAD) i del servei de transport adaptat, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'Escola i Conservatori Municipal de Música Josep M. Ruera, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de les quotes de menjador escolar de l'Escola Municipal Salvador Llobet, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padrons del servei d'ensenyament de les escoles bressol municipals, Giravoltes, Tortuga i Teler, maig; i de menjador i acollida, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024 Enllaç a Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Vigent