Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Alcarràs

Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Identificador
20240116N13
Matèries
Calendari fiscal
Data de publicació Descripció Més informació
Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padrons del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura i de les esportives, gener
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024
Exposició al públic
Calendari de cobrança del padró de l'IVTM / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, gener i febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de les quotes del preu públic de l'escola bressol municipal pels serveis d'escolaritat, març pels serveis complementaris, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padrons del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura i de les esportives, febrer
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa de guals
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024
Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padrons del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura i de les esportives, març
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Calendari de cobrança de 2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
2 padrons fiscals / Anunci emès per l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024
Exposició al públic
Padró de la taxa de mercat municipal i venda no sedentària, març i abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró de la taxa per l'ocupació del domini públic per instal·lació de taules i cadires amb ànim de lucre (terrasses)
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padrons del preu públic de les activitats del servei aula de dibuix i pintura i de les esportives, abril
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Exposició al públic
Padró del preu públic de l'escola bressol municipal, maig
PDF Calendari i padrons fiscals per a l'any 2024

Conté text

Vigent