Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament d'Alforja

Ordenances fiscals per a l'any 2013

Identificador
20121020N1
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació PDF Ordenances fiscals per a l'any 2013
Aprovació definitiva de modificació PDF Ordenances fiscals per a l'any 2013
Aprovació inicial de derogació
OF núm. 2.8, taxa per l'aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2013
Correcció d'errades
OF núm. 2.15, taxa del cementiri municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2013
Aprovació definitiva de derogació
OF núm. 2.8, taxa per l'aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2013
Aprovació inicial de modificació
OF de la taxa per la ocupació de via pública amb taules, cadires i elements anàlegs
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2013
Aprovació definitiva de modificació
OF de la taxa per la ocupació de via pública amb taules, cadires i elements anàlegs
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2013

Conté text

No vigent