Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de l'Aldea

Ordenances fiscals per a l'any 2013

Identificador
20130207N12
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Derogació
OF de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2013
Correcció d'errades
OF de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2013
Derogació
OF de la taxa per aprofitament especial del domini públic municipal a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2013
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 6, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2013
Aprovació definitiva de modificació
OF de l'mpost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2013

Conté text

Històric