Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de la Pobla de Montornès

Ordenances fiscals per a l'any 2014

Identificador
20131009N7
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial
OF núm. 2, impost sobre circulació de vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 12, taxa per ocupació privativa i aprofitament especial del domini públic
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació definitiva
OF núm. 2, impost sobre circulació de vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Correcció d'errades
OF núm. 2, impost sobre circulació de vehicles de tracció mecànica
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 12, taxa per ocupació privativa i aprofitament especial del domini públic
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació inicial
OF núm. 21
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 21, taxa per la prestació de serveis i activitats lúdiques, esportives, d'esbarjo i similars
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 21, taxa per la prestació de serveis i activitats lúdiques, esportives, d'esbarjo i similars
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 3, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

No vigent