Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Montbrió del Camp

Ordenances fiscals per a l'any 2014

Identificador
20131116N1
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 12, per ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 22, taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 21, taxa per expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 14, taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació definitiva de modificació
4 ordenances fiscals sobre taxes
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 15, preu públic per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 4, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 4, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 15, preu públic per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2014

Conté text

No vigent