Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de l'Aldea

Ordenances fiscals per a l'any 2016

Identificador
20151015N5
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial
OF núm. 6, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 2, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 6, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 2, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 12, taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Anunci de referència PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2016
Anunci de referència PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016 Enllaç a Ordenances fiscals per a l'any 2016
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 12, taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 24, taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 5, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 24, taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 5, impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 6, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 8, taxa per expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016
Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 6, impost sobre construccions, instal·lacions i obres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 8, taxa per expedició de documents administratius
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

No vigent