Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Garcia

Ordenances fiscals per a l'any 2016

Identificador
20151218N18
Matèries
Ordenances fiscals
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 1, impost sobre béns immobles
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 13, taxa dels serveis de piscina municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació inicial de modificació
OF núm. 7, taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Taxa per la utilització privativa o aprofitaments especials del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació definitiva
OF núm. 13, taxa dels serveis a la piscina municipal
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
OF núm. 7, taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

Aprovació inicial
OF núm. 19, preu públic per la prestació del servei escolar de primer cicle de l'educació infantil
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016
Aprovació definitiva
OF núm. 19, preu públic del servei escolar de 1r cicle d'educació infantil
PDF Ordenances fiscals per a l'any 2016

Conté text

No vigent