Facebook Twitter Youtube Instagram RSS

Ajuntament de Palamós

Planejament urbanístic

Identificador
20161003N3
Matèries
Urbanisme. Disciplina urbanística
Per a més informació
http://bit.ly/2cNK1Qd
Data de publicació Descripció Més informació
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic parc d'aventura al bosc
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
10a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
9a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, delimitació PAU 23 / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de la unitat d'habitatges compresa entre els números 1, 3, 5, 7 i 9 del carrer Garbí
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic parc de les olors el Surolí
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, subzona compacta, clau 7c
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'integració paisatgística i implantació d'un aparcament a la platja de Castell, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la instal·lació d'un ascensor als edificis dels carrers Sant Esteve, 29 blocs I i III
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la instal·lació d'un ascensor als edificis dels carrers Sant Esteve, 29 blocs I i III
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica de la unitat d'habitatges compresa entre els números 1,3,5,7 i 9 del carrer Garbí
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'integració paisatgística i implantació d'un aparcament al servei de la platja de Castell
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
10a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic autònom de l'àrea logística del servei de recollida de residus i neteja viària / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla especial urbanístic de portada d'aigües a l'aparcament de l'espai natural de Castell
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial d'equipaments comunitaris
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
14a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la supressió de barreres arquitectòniques a l'edifici Celistia
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic de portada d'aigües a l'aparcament de l'espai natural de Castell / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic parc d'aventura al bosc / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
Avanç de la 12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, delimitació del sector industrial en el paratge de la Pietat
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
13a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la instal·lació d'un ascensor als edificis dels carrers Sant Esteve, 29 blocs I i III / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic parc de les olors el Surolí, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
11a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, subzona compacta, clau 7c / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva
12a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, delimitació del sector industrial en el paratge de la Pietat, informe ambiental estratègic / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
15a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, inclusió de 7 elements en el catàleg de béns protegits, fitxes del núm. 91 a 97
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
14a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la supressió de barreres arquitectòniques a l'edifici Celistia / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
16a modificació del Pla general d'ordenació urbana per fer possible la instal·lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preexistents
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla especial urbanístic d'integració paisatgística i implantació d'un aparcament a la platja del Castell / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla especial urbanístic referent al parc de les Olors el Surolí
PDF Planejament urbanístic
Pròrroga d'exposició al públic
Pla especial urbanístic referent al parc de les Olors el Surolí
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
16a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, per fer possible la instal.lació de serveis comuns exigits per la legislació sectorial en edificacions preexistents / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
15a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) per a la inclusió de 7 elements en el catàleg de béns a protegir / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
17a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, referent a l'article 102 de les Normes urbanístiques
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
18a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la supressió de l'acotació de la fondària edificable d'alguns rengles d'edificació
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
19a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, Casa del Mar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
20a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a la regulació del regruix de façanes per a la millora tèrmica dels edificis existents
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
24a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
23a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, per a la inclusió del Mas Llonch en el catàleg de masies i cases rurals
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Informe ambiental estratègic del Pla especial del port de Palamós / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
17a modificació del Pla d'Ordenació urbanística municipal (POUM) referent a l'article 102 de les Normes urbanístiques / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Avanç de la 22a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, consistent en el canvi de classificació del PAU 14, Àmbit nord del càmping King's
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial
Pla de millora urbana d'un solar situat al camí de la Pla del Llop, 9
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
20a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la regulació del regruix de façanes per a la millora tèrmica dels edificis existents / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
18a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per la supressió de l'acotació de la fondària edificable en alguns rengles d'edificació / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
19a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal que afecta la delimitació de l'equipament Casa del Mar
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
21a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, per concretar la ubicació i detallar les condicions del sistema d'equipaments de transport previst en el PPU01 Sector Sud Pla de Sant Joan
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 05/12/2019
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
26a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de Palamós que afecta els usos d'una part del front nord del carrer Arnau Sa Bruguera
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
25a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) consistent en la delimitació del PAU 23, amb la finalitat de garantir l'acompliment dels deures urbanístics contrets
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
Apartat segon de la 25a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) consistent en la delimitació del PAU 23, amb la finalitat de garantir l'acompliment dels deures urbanístics contrets
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Sentència relativa al recurs contenciós administratiu núm. 239/16 sobre aprovació definitiva de la modificació número 9 del Pla d'ordenació urbanística municipal / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
24a modificació del Pla d'ordenació urbanística muncipal, pati de l'illa delimitada per l'avinguda Onze de Setembre i els carrers Mossèn Cinto Verdaguer, Miguel de Cervantes i Dídac Garrell i Tauler / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
26a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal que afecta els usos d'una part del front nord del carrer Arnau Sa Bruguera / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
19a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, delimitació de l'equipament Casa Mar / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
25a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal consistent en la delimitació del PAU 23, amb la finalitat de garantir l'acompliment dels deures urbanístics contrets / Anunci emès Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
21a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, per a concretar la ubicació i detallar les condicions del sistema d'equipaments de transport previst en el PPU 01 Sector Sud Pla de Sant Joan / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
23a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per a la inclusió del Mas Llonch en el catàleg de masies i cases rurals / Anunci emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla de millora urbana del tram de façana marítima corresponent a l'avinguda Onze de Setembre entre els carrers Perill i Tauler i Servià
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva
Pla de millora urbana d'un solar situat al Cami Pla del Llop, 9
PDF Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació inicial de modificació
29a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per adaptar el carrer de la Roca Negra a la realitat física existent
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
27a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, articles, 67, 78 i 80 i adaptació de l'ordenació del port esportiu
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial
Pla especial urbanístic d'infraestructures de cala s'Alguer
PDF Planejament urbanístic
Correcció d'errades
Anunci 03/02/2022 / Enllaç
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
30a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, exclusió del mas Oliver com a equipament del PMU 05 "Carrer de la Riera"
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
28a modificació del Pla d'ordenació urbanística, que afecta l'àmbit d'actuació per a l'execució de la infraestructura urbanística comuna del Paratge Eixample, clau AAIC02
PDF Planejament urbanístic
Aprovació inicial de modificació
32a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM), article 183. Condicions generals sobre reserva de garatges en les edificacions
PDF Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
29a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal per adaptar el carrer de la Roca Negra a la realitat física existent / Anunci emès pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic
Aprovació definitiva de modificació
27a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, articles 67, 78 i 80 i adaptació de l'ordenació detallada del port esportiu / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Conté text

Aprovació definitiva de modificació
Text refós de la 30a modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal, exclusió del mas Oliver com a equipament del PMU 05 "Carrer de la Riera" / Anunci emès pel Departament de Territori
PDF Planejament urbanístic Enllaç a Planejament urbanístic

Vigent